Tıbbi Ürünler


Proaktif ve süreç odaklı olan kalite güvencesi, bir tıbbi cihazın üretilme şeklindeki kusurları önler. Tıbbi cihaz üretim süreci boyunca, uygun olmayan ürünlerle sonuçlanacak süreçlerdeki problemler belirlenir ve düzeltilir. Buna karşılık reaktif ve ürün odaklı olan kalite kontrol, ürünlerdeki kusurları, ürünler piyasaya dağıtılmadan önce tespit eder.

Tıbbi Ürünler

Kalite kontrol çalışmalarında, ürünlerin istenen özelliklere uygun olup olmadıklarını belirlemek için test ve değerlendirmeler yapılır.

QLabel kalite etiketi, hem kalite güvence hem de kalite kontrol çalışmalarını kapsar ve tüketicilere sunulacak ürünlerin kaliteli ve yüksek performanslı olmasına odaklanır.

QLabel kalite etiketinin ürünlere iliştirilebilmesi için, uygun olmayan ürünleri bulmak ve ayırmak gerekmektedir.

Bunun içinse şu üç temel kalite kontrol yöntemi kullanılır:

 • Kabul kriterleri: ürünlerin belli standartları ve yasal düzenleme esaslarını karşılaması gerekir.
 • Ürün testleri: tüketicilere sunulmadan önce ürünlerin test edilip kalite ve performansının doğrulanması gerekir.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler: uygun olmayan ürün bulduğunda, nedenleri analiz edilmeli ve uygunsuzluğa yol açan sistemik bir kusur için önlem alınmalıdır.

Esas olarak tıbbi ürünler kapsamında QLabel sertifikasyonu yapılan başlıca ürünler, bunlarla sınırlı olmamak koşulu ile şunlardır:

 • Tansiyon aletleri
 • Solunum cihazları
 • Havalı yataklar
 • Tekerlekli sandalyeler
 • Hasta bezleri
 • Ortopedik ürünler
 • Diyabet ayakkabıları
 • Hasta karyolası
 • Ateş ölçerler
 • Oksijen tüpleri
 • İşitme cihazları
 • Şırıngalar
 • Maskeler
 • Cerrahi önlükler
 • Dezenfektanlar

Kuruluşumuz, yılların getirdiği tecrübe ve birikime dayanarak, çok sayıda belgelendirme hizmeti yanı sıra test, analiz, ölçüm ve değerlendirme hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanılmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere talep eden kişi ve kuruluşlara tıbbi ürünler için QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.