Tıbbi Ürünler


Tıbbi ürünlerin güvenilirliği ve kalitesi, hastaların yaşamları, güvenlikleri ve sağlıkları söz konusu olduğu için, çok sıkı standartlar ve yasal düzenlemeler ile kontrol altındadır. Hem tedarikçi hem de üretici firmalar çok dikkatli olmak zorundadır, çünkü beklenmedik durumlardan kaynaklanan zararlar üreticilere, tedarikçilere, klinisyenlere ve kullanıcılara karşı yasal işlem yapılmasına neden olabilir.

Tıbbi Ürünler

Tıbbi cihazların üretimi sırasında, numunelerin sürekli ve tekrarlanabilir testleri, üretim kalitesinde sapmanın tespit edilmesine yardımcı olmaktadır. Üretim hattında doğru testler ve her seferinde aynı testler güvenilir bir şekilde uygulanmalıdır. Burada doğru testlerin hangileri olduğu çok önemlidir. Tüm tıbbi cihazlar ve ekipman için yerleşik uluslararası standartlar bulunmaktadır.

Tıbbi ürünler üreten firmalar, malzemelerinin ve ürünlerinin tutarlılığı, güvenliği ve kalitesini sağlamak zorundadır. Bunun için bir kalite güvence programı geliştirmek, ürün ve malzeme tutarlılığını ve performansını sağlamak, firma içi kalite kontrol protokollerini hazırlamak ve doğrulamak ve düzenli test prosedürleri uygulamak zorundadır.

Bir ürün üzerinde QLabel kalite etiketinin kullanım hakkının elde edilmesi için bu tıbbi ürünün bütün bu testlerden geçmesi gerekmektedir.

Esas olarak tıbbi ürünler kapsamında QLabel kalite testi yapılan başlıca ürünler, bunlarla sınırlı olmamak koşulu ile şunlardır:

 • Tansiyon aletleri
 • Solunum cihazları
 • Havalı yataklar
 • Tekerlekli sandalyeler
 • Hasta bezleri
 • Ortopedik ürünler
 • Diyabet ayakkabıları
 • Hasta karyolası
 • Ateş ölçerler
 • Oksijen tüpleri
 • İşitme cihazları
 • Şırıngalar
 • Maskeler
 • Cerrahi önlükler
 • Dezenfektanlar

Kuruluşumuz, yılların getirdiği tecrübe ve birikime dayanarak, çok sayıda belgelendirme hizmeti yanı sıra test, analiz, ölçüm ve değerlendirme hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanılmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere talep eden kişi ve kuruluşlara tıbbi ürünler için QLabel kalite test hizmetleri de sunmaktadır.