Kurumsal

QLabel Hakkında


QLabel Kalite Etiketi programı, hem üretici firmaların pazarda daha rahat müşteri bulmalarını kolaylaştırmakta, hem de tüketicilerin satın alma kararlarını daha hızlı ve isabetli vermelerine olanak tanımaktadır.

Kurumsal

Kuruluşumuz, bugüne kadar gösterdiği belgelendirme, test, analiz, muayene ve denetim çalışmalarında, alanında lider konumda olduğunu kanıtlamış ve hem üretici firmaların hem de tüketicilerin güvenini kazanmış, saygın bir kuruluştur. Bütün faaliyetlerinde toplum yararını gözeterek bütünlük ve tarafsızlığını korumaktadır.

Üretimin artması ve çeşitlenmesi ve piyasada bu kadar fazla türden ürünün bir arada bulunması, doğal olarak tüketicilerin de kafasını karıştırmaktadır.

Tüketiciler hem kaliteli hem de performansı yüksek ürünler talep ederken, bir yandan da bu kadar fazla ürün arasında doğru seçim yapabilmek ve seçimlerinde doğru kararlar alabilmek konusunda sıkıntı yaşamaktadır.

Kuruluşumuz yıllar içinde geliştirdiği QLabel Kalite Etiketi tam olarak yukarıda bahsedilen sorunlara çare olarak tasarlanmış bir programdır.

QLabel öncelikli olarak tüketicilerin sıklıkla yaşadığı kaliteli ürüne ulaşım zorluğuna oldukça kapsamlı bir çözüm getirme amacı taşımaktadır.

QLabel sadece yerel bir program değil, uluslararası geçerliliği olan bir sertifikasyon programıdır. Üzerinde QLabel Kalite Etiketi taşıyan ürünler, küresel boyutta pazarlanma imkanı bulmakta ve tüketiciler tarafından inanarak ve güvenerek satın alınmaktadır.

Kuruluşumuz tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası standartlara ve gerekliliklere, aynı zamanda ilgili yasal düzenleme esaslarına uygun olarak hareket eder.

Kuruluşumuz, yılların getirdiği tecrübe ve birikime dayanarak, çok sayıda belgelendirme hizmeti yanı sıra talep eden kişi ve kuruluşlara QLabel Kalite Etiketi hizmetleri de vermektedir.

QLabel gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanmaktadır.