Hangi Firmalar QLabel Kalite Etiketi Talep Edebilir?


Ürün kalitesi, güvenliği ve tüketici çıkarlarının korunması son yıllarda şiddetle tartışılan konulardır. Bu konular toplum, resmi kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, uluslararası ticaret ortakları ve ticaret örgütleri için artan bir endişe kaynağıdır.

Hangi Firmalar QLabel Kalite Etiketi Talep Edebilir?

Tüketicilerin tercihleri ve memnuniyet seviyeleri, ürün seçimlerinde daha kritik hale gelmiştir ve tüketiciler, ürünlerin menşei, gıda bileşimi, üretim yöntemleri ve kalite sertifikasyonu konularına gittikçe daha fazla ilgi göstermektedir.

Tüketicilerin özellikle gıda kalitesi ve güvenliğine yönelik artan ilgisi ile birlikte, çevre ile ilgili etik ürünlere ve doğal kaynakların ve yerli hammaddelerin daha verimli kullanılmasına yönelik ilgileri de artmaktadır.

Daha sağlıklı beslenme trendi ile birlikte tüketicilerin satın alma alışkanlıklarında da değişimler yaşamaktadır. Büyük şehirlerde yaşayanlar, gıda kalitesine ve menşeine dikkat etmekte ve düzenli olarak organik gıda satın almaktadır. Müşterilerin hemen hemen yüzde 35’i için, gıda satın alırken en önemli faktör bir ürünün sağlıklı faydalarıdır.

Kalite etiketleri genel olarak, bir ürüne konulan, ürünün belli standartlara uygun olduğunu ve bu uygunluğun belgelendiğini gösteren grafik sembollerdir. QLabel kalite etiketi, ürünün sadece standartlara değil, aynı zamanda üretilme şekli, ürünün özel bileşimi ve performansı dahil olmak üzere, ilgili sertifikasyon programında belirlenen kriterlere uygunluğunu da garanti etmektedir.

Günümüzde tekstil, kozmetik, tıbbi malzemeler, elektrik ve elektronik, gıda, temizlik ve otomotiv dahil her sektörden üretici firmalar, QLabel kalite etiketi talep edebilir ve ürünleri üzerine iliştirebilir.

Kuruluşumuz, yılların getirdiği tecrübe ve birikime dayanarak, çok sayıda belgelendirme hizmeti yanı sıra test, analiz, ölçüm ve değerlendirme hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanılmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere talep eden kişi ve kuruluşlara QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.