QLabel Gerekli mi?


İşletmelerde pazarlama çalışmaları, ürünün tanımı ile başlar. Hedef pazara girmek için, iyi hazırlanmış bir ürün stratejisi olmak zorundadır. Ürünler, işletmelerin sürdürülebilir olmalarında temel unsurdur.

QLabel Gerekli mi?

Aslında ürünler işletmeler açısından varoluş nedenidir. Ürünler doğal olarak fiziksel özellikleri öne çıkar. Bu fiziksel özellikler yaşanan hızlı rekabet ortamında etkili olmaktadır. Bu bakımdan müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri önemlidir ve ürünlerin bunları karşılaması beklenmektedir. Ürünlerin, kısa sürede ve doğru zamanda üretebilmesi ve aynı zamanda kaliteli ve yüksek performanslı olması gerekmektedir.

Pazarda her zaman müşteri beklentilerini karşılayan ürünler satın alınmaktadır. Doğal olarak bu durum firmaların satışlarını ve karlılığını arttırmaktadır. Bu yüzden yoğun rekabet koşullarında firmaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri, ürünlerde yapılacak yeniliklere bağlıdır. Bu noktada QLabel kalite etiketi taşıyan ürünler, firmalara rakipleri karşısında güçlü bir rekabet avantajı kazandırmaktadır.

QLabel kalite etiketi, söz konusu ürünlerin yüksek performans ve kalitede üretildiğinin bir kanıtı olmaktadır. Bu ürün fiziksel bir varlık ya da bir hizmet olabilir. Genel olarak üretici firmalar ürünü, fiziki yönleri ile dikkate alır, ancak tüketiciler daha ziyade kendisine sağlayacağı fayda veya ondan sağlayacağı tatmin yönü ile ilgilenir.

Bir ürünün müşterilerin ihtiyacını karşılama seviyesi arttıkça hem müşteri memnuniyeti hem de bu ürünün devamlı müşterisi olma potansiyeli yükselir. Bunu sağlayan ise ürün üzerindeki QLabel kalite etiketi olmaktadır.

Kuruluşumuz, yılların getirdiği tecrübe ve birikime dayanarak, çok sayıda belgelendirme hizmeti yanı sıra test, analiz, ölçüm ve değerlendirme hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanılmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere talep eden kişi ve kuruluşlara QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.