QLabel Kalite Etiketi Satın Alma Kararında Etkili Bir Faktör


Tüketiciler gıda ürünlerinin kalitesine daha fazla önem vermektedir ve gıda ürünlerinin kalite etiketleri ile etiketlenmesindeki mevcut eğilim, tüketicilerin gıda kalitesine daha kolay yönelmesini sağlamaktadır. Günümüzde tüketiciler, ürün kalitesi, ürün menşei veya ürünün diğer özel özelliklerini içeren çeşitli kalite etiketleri ile karşılaşmaktadır.

QLabel Kalite Etiketi Satın Alma Kararında Etkili Bir Faktör

Bu durumda tüketicilerin kafaları karışmaktadır. Tüketiciler her zaman performansı yüksek, kaliteli, güvenilir ve müşteri memnuniyeti sağlayan ürünlere yönelmek istemektedir. Bu noktada QLabel kalite etiketi, en çok bilinen ve en sık kullanılan kalite etiketi olarak öne çıkmaktadır.

QLabel kalite etiketi, ancak ilgili gerekliliklerin ve standartlarda yer alan tüm koşulların yerine getirilmesi halinde verilmektedir. Esas olarak üretici firmalar QLabel başvurusunda bulunmaktadır ve söz konusu ürün, katma değerini arttıran ve piyasadaki sıradan ürünlere göre benzersizliğini garanti eden istisnai niteliksel özellikler göstermelidir.

Bu ürün aynı zamana yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına uygun olmalıdır. Üretici firma başvuru yaparken, kalite yönetim sistemi, gıda güvenliği yönetim sistemi veya organik ürün üreticisi belgelerini sunmak zorundadır.

Bütün bu nedenlerle QLabel kalite etiketi, tüketicilerin satın alma kararında etkili bir faktör olmaktadır.

Uygulamada örneğin gıda sektöründe en sık QLabel kalite etiketi verilen ürün grupları, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ve tahıl, unlu mamüller ve şekerleme ürünleridir. Toplamda, bu üç grupta yüzde 65’in üzerinde ürün QLabel etiketi taşımaktadır.

Kuruluşumuz, yılların getirdiği tecrübe ve birikime dayanarak, çok sayıda belgelendirme hizmeti yanı sıra test, analiz, ölçüm ve değerlendirme hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanılmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere talep eden kişi ve kuruluşlara QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.