QLabel Nasıl Alınır?


Çeşitli ürünler için kalite etiketlerinin kullanımı, üretici firmaların çabalarına ve maliyetlere tabi olduğu için, üretici firmalar bu çabalarını ve maliyetlerini, faydalar ve pazar başarısı ile dengelemek zorundadır.

QLabel Nasıl Alınır?

Çabaları ve maliyetleri belirlemek kolaydır, ancak faydaların ve pazar başarısının analizi daha karmaşıktır, çünkü örneğin gözlemlenen herhangi bir piyasa etkisi çeşitli faktörlerden kaynaklanır.

Kalite ifadesi birçok farklı özellik ile ilgilidir, bu nedenle de farklı kalite etiketleri ortaya çıkmıştır. Geniş bir özellik yelpazesini temsil eden genel kalite etiketlerinin aksine, belli kalite etiketleri, örneğin belli kalite veya gıda güvenliği özelliklerini, ürünlerin kökenini veya bir organik gıda üretim tesisini garanti eden birkaç belirli kalite özelliğine odaklanmaktadır.

QLabel kalite etiketi bu nitelikte bir kalite etiketidir. Çeşitli sektörlerde çok çeşitli ürünlerin performans ve kalitesine odaklanır ve müşteri memnuniyetini esas alır.

QLabel kalite etiketi, bir ürün veya ambalajı üzerine yerleştirilen, ürünün veya üretim sürecinin belirli standartlara uygun olduğunu ve bu uygunluğun belgelendiğini gösteren bir etikettir.

Akredite kuruluşlar, üretici firmaların talebi üzerine gerekli test ve analizler ve denetimler sonrasında yapılan değerlendirme sonucuna göre uygun görüldüğü takdirde firmalara QLabel kalite belgesi düzenlemekte ve ürünlere QLabel kalite etiketinin iliştirilmesine izin vermektedir. Bu çalışmalar ile, ürünün beklenen performansı gösterdiği ve müşteri memnuniyeti sağlayacağı kanıtlanmış olmaktadır.

Kuruluşumuz, yılların getirdiği tecrübe ve birikime dayanarak, çok sayıda belgelendirme hizmeti yanı sıra test, analiz, ölçüm ve değerlendirme hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanılmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere talep eden kişi ve kuruluşlara QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.