QLabel Ne Anlam Taşıyor?


Günümüzde tüketiciler arasında, kalite etiketi taşıyan sertifikalı ürünlere yönelik talep giderek artmaktadır.

QLabel Ne Anlam Taşıyor?

Esas olarak QLabel kalite etiketi, örneğin gıda ürünlerinde şu anlamlara sahiptir:

  • Yüksek performans göstermektedir
  • Kanıtlanmış yüksek kaliteye sahiptir
  • Çevre dostu ve izlenen bitkisel üretimden kaynaklanmaktadır
  • İzlenen hayvancılık faaliyetlerinden elde edilmiştir
  • Değer zincirinin tüm seviyelerinde tarafsız kontroller yapılmıştır
  • Genetiği değiştirilmiş organizmalar içermeyen ürün etiketinin tüm gereksinimlerini karşılamaktadır

QLabel kalite etiketi, aynı zamanda içerdikleri bilgiler bakımından çok önemlidir. Bir ürün üzerindeki QLabel kalite etiketlemenin neden önemli olduğuna ve bu etiketin neleri içermesi gerektiğine ilişkin birkaç neden şunlardır:

  • İçindekiler: Bir ürün üzerindeki etiket, tüketilen ya da kullanılan ürün içeriği hakkında bilgi sağlar. Bu şekilde tüketici, ürünün ne kadar sağlıklı veya sağlıksız olduğu ya da performansı hakkında bilgi edinmektedir.
  • Sağlık riskleri: Kalite etiketleri, örneğin alerjisi olan kişiler için önemli bilgiler içerir. Ayrıca etiketlerde, olması gereken başka sağlık riskleri de vardır.
  • Talimatlar: Özellikle temizlik ürünleri, kozmetikler ve ilaçlarla birlikte, ürünlerin kullanım talimatları olmak zorundadır. Bir ürünü çok fazla kullanmak veya yanlış kullanmak ciddi sonuçlara yol açabilir.
  • Promosyon ve pazarlama: Bir ürünün etiketi, ürünü kendi başına pazarlayabilir. Bu noktada QLabel, tüketicilerin ürün seçiminde önemli bir yol göstericidir. Bu etiket, tüketicinin raftaki diğer ürünler arasından bu ürünün seçilmesine yardımcı olur.

Kuruluşumuz, yılların getirdiği tecrübe ve birikime dayanarak, çok sayıda belgelendirme hizmeti yanı sıra test, analiz, ölçüm ve değerlendirme hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanılmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere talep eden kişi ve kuruluşlara QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.