QLabel Sertifikasyon Süreci Nasıl İşler?


Bir kalite etiketi, ürün veya ambalajı üzerine yer alan ve bu ürünün veya üretim sürecinin belli standartlara uygun olduğunu ve bu uygunluğun kanıtlandığını ifade eden grafik veya sembollerden oluşmaktadır. Bu standartlar, klasik ürün kalite gerekliliklerinin yanı sıra üretim süreci, ürünün bileşimi, sağlık yararları ve benzer kriterleri içerir.

QLabel Sertifikasyon Süreci Nasıl İşler?

Günümüzde kalite etiketleri, tüketiciler açısından temel bir unsur haline gelmiştir. Piyasada rekabet avantajı kazanmak için ürünlerin daha kaliteli ve güvenli ve daha yüksek performanslı bir şekilde üretilmesi gerekmektedir.

Son yıllarda yaşanan ve gıda pazarını sarsan krizler ve skandallar yüzünden, kalite etiketlerinin ve ilettikleri bilgilerin önemi artmıştır ve ürünlerin güvenliği ve kalitesine yönelik tüketici güveni düşmüştür. Bu bakımdan Avrupa Birliği ülkelerinde, belirli koşulları karşılayan ürünlere kalite etiketlerinin verildiği planlar benimsenmiştir. Bu planlardan birkaçı şunlardır:

  • Belli bir coğrafi alanda tanınan teknik bilgiler kullanılarak üretilen, işlenen ve hazırlanan tarım ve gıda ürünlerini kapsayan menşe etiketi
  • Tarım ve gıda ürünlerini kapsayan coğrafi etiket (üretim, işleme veya hazırlama aşamalarından en az birinin gerçekleştiği coğrafi alanla yakından bağlantılı ürünler için)
  • Bileşiminde ya da üretim araçlarında geleneksel bir gıda özelliğini vurgulayan geleneksel özellik garantili etiket

QLabel sertifikasyon süreci, kuruluşumuza yapılacak başvuru ile başlamaktadır. Bir ön değerlendirmenin arkasından gerekli test ve analizler gerçekleştirilmekte ve ürünün performans ve kalitesini ifade eden standartlara uygunluk açısından sonuçlar değerlendirilmektedir.

Kuruluşumuz, yılların getirdiği tecrübe ve birikime dayanarak, çok sayıda belgelendirme hizmeti yanı sıra test, analiz, ölçüm ve değerlendirme hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanılmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere talep eden kişi ve kuruluşlara QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.