QLabel Standartları Nedir?


Etiketleme sistemi, tüketicilere ürünleri uygun şekilde seçme veya kullanma ve içerik, performans, kullanım ve diğer unsurları etiketleme konusunda ölçüt sağlayan bir sistemdir.

QLabel Standartları Nedir?

Üretici firmalar tarafından piyasa sunulan çeşitli ürünler varken, bu ürünlerin kalite, performans ve kullanım yöntemlerini sadece dış görünümlerine göre ayırt etmek kolay değildir. Bu nedenle tüketicilerin ürünleri doğru seçip kullanmaları için bir ölçüt olarak uygun etiketleme sistemleri geliştirilmiştir.

QLabel ve benzer kalite etiketlerine tabi ürünler, tüketicinin ürün kalitesini satın alma anında ayırt etmedeki güçlüğü ve bu etiketlemenin gerekliliği göz önünde bulundurularak belirlenir. Genel olarak tekstil ürünleri, plastik ürünler, elektrikli ev aletleri, kozmetik ürünler, otomotiv ürünleri, gıda ürünleri ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere çok çeşitli kalite etiketi programları uygulanmaktadır.

QLabel kalite etiketlemesine tabi ürünler için ayrıntılı etiketleme gereksinimleri, yani etiketleme standartları bulunmaktadır. Kuruluşumuz tarafından, her bir ürün türü için, içerik, performans, kullanım ve kullanımdaki uyarılar gibi bir dizi unsurdan oluşan etiketleme gereksinimleri ve ayrıca etiketleme sırasında uyulması gereken bir dizi uyumluluk gereksinimleri belirlenmiştir.

Bütün bu standartlar temelde ürün performansını, kalitesini ve müşteri memnuniyetini esas almaktadır. Kalite etiketleri, satın almadan önce kalite hakkında beklentiler oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Genel olarak kalite etiketleri, tüketicilere hitap etmenin ve onlara satın alma kararları ile ilgili olması gereken bilgileri sağlamanın bir yoludur.

Kuruluşumuz, yılların getirdiği tecrübe ve birikime dayanarak, çok sayıda belgelendirme hizmeti yanı sıra test, analiz, ölçüm ve değerlendirme hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanılmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere talep eden kişi ve kuruluşlara QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.