QLabel ve Çevre Güvenliği


Çevre güvenliği alanında yapılan çalışmalar, bu sorunun günümüzde en büyük uluslararası sorun olduğunu ve çevre güvenliğini sağlamanın, ulusal güvenliğin ve insan haklarının önemli bir boyutu olduğunu ortaya koymaktadır.

QLabel ve Çevre Güvenliği

Önümüzdeki yüz yıl içinde, mevcut küresel arazi örtüsünün üçte biri yok olacak, dolayısıyla insanlar, tüketim, ekosistem hizmetleri, restorasyon, koruma veya bozulma arasında giderek daha zor seçimlerle karşı karşıya kalacak. Çevresel güvenlik konusu, insanlar ve doğal kaynaklar arasındaki dinamikleri ve bağlantıları içeren ulusal güvenliğin merkezinde yer almaktadır. Bu varsayımlar endişe uyandırmaktadır.

Çevre güvenliği, bilgisizlik, kaza, yanlış yönetim veya yanlış tasarım yüzünden doğal veya insani süreçlerin neden olduğu ve ulusal sınırlar içinde veya ötesinde kaynaklanan çevresel tehlikelere karşı ortaya çıkan bir güvenlik problemidir. Diğer yandan çevre güvenliği, zarar gören çevrenin restorasyonunu ve kaynak kıtlığının, çevresel bozulmanın ve sosyal düzensizliğe yol açan biyolojik tehditlerin iyileştirilmesini içeren dinamikleri ifade etmektedir.

Bu noktada QLabel kriterleri ve prensipleri, çevrenin korunması yönündeki sorumluluk duygusu ile tasarlanmıştır. Bu etiketi taşıyan ürünler, çevreye zarar vermeyen üretim yöntemleri ile üretilmekte ve gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen testlerde bu durum kanıtlanmaktadır.

QLabel kalite etiketi, iki temel bakış açısına göre güvenliği sağlamaya çalışmaktadır:

  • Çevre güvenliği
  • İnsan güvenliği

Çevresel güvenlik için, doğanın işlevsel bütünlüğünü korumak ve insan faaliyetlerine yönelik tehditleri en aza indirmek gerekmektedir.

Kuruluşumuz, yılların getirdiği tecrübe ve birikime dayanarak, çok sayıda belgelendirme hizmeti yanı sıra test, analiz, ölçüm ve değerlendirme hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanılmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere talep eden kişi ve kuruluşlara QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.