QLabel ve Diğer Kalite Etiketleri Arasında Ne Fark Var?


Bir QLabel kalite etiketi, tüketicilere sadece önemli bilgiler ve talimatlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ürünün öne çıkmasına da yardımcı olmaktadır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, alışveriş yapanların yüzde 85’i, bir ürünü satın alma kararı verirken, ürün üzerindeki etiketi okumaktadır. Bu etiketlerde aranan başlıca ürün özellikleri ise, performans ve kalite olmaktadır.

QLabel ve Diğer Kalite Etiketleri Arasında Ne Fark Var?

Satın alınmak istenen ürün bir kozmetik ürünü, elektronik ürün, otomotiv ürünü veya tekstil ürünü olabilir. Hangi ürün olursa olsun üzerinde bir QLabel etiketi taşıyorsa, bu etiketin çağrıştırdığı birinci husus, ürün performansının üstünlüğü ve ürünün müşteri beklentilerini karşıladığıdır. Bu noktada QLabel kalite etiketi, diğer kalite etiketlerinden ayrılmaktadır.

QLabel kalite etiketi kullanım yetkisi, ürünlerin, müşteri beklentilerine uygun üretildiğinin kanıtı olmaktadır ve bu yetki, gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen test, analiz ve değerlendirme çalışmalarından sonra uygun görülmesi durumunda verilmektedir.

Ürünler, işletmeler açısından varlık nedenidir. İşletmelerin başarılı olmaları doğrudan bu ürünlerin pazarda başarılı olmalarına bağlı olmaktadır. Bugünün rekabet ortamında işletmeler küreselleşmek zorundadır. Böylesi bir ortamda her ürün kararı, işletmenin başarısı ve başarısızlığında etkili olmaktadır.

Yanlış bir stratejik karar ya da atılacak bir adım, geri dönüşü zor sonuçlar doğurabilir. Bu bakımdan ne üretileceği kadar bu ürünün pazara nasıl sunulacağı da önemli olmaktadır. QLabel kalite etiketi, diğer kalite etiketlerinden farklı olarak ürünü tüketiciler nezdinde daha farkedilebilir kılmaktadır.

Kuruluşumuz, yılların getirdiği tecrübe ve birikime dayanarak, çok sayıda belgelendirme hizmeti yanı sıra test, analiz, ölçüm ve değerlendirme hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanılmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere talep eden kişi ve kuruluşlara QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.