Sertifikasyon

QLabel Sertifikasyon Süreci


Ürünlerin fonksiyonel özelliklerinin güvenilirliği göz önüne alındığında, etiketleme, tüketicilerin bilinçli seçimler yapmasına izin vermede kilit bir rol oynamaktadır.

Sertifikasyon

Özellikle gıda sektöründe, beslenme şekli ve sağlık arasındaki bağlantı farkındalığı giderek artmaktadır ve fonksiyonel gıdalar pazarında hızlı bir gelişme izlenmektedir.

Omega-3, probiyotikler, likopen ve benzeri fonksiyonel gıda özelliklerinin güvenilirliği göz önüne alındığında, kalite etiketlemesi, tüketicilerin güvenilir ve kaliteli gıdalar hakkında daha bilinçli seçimler yapmasına izin vermektedir.

Gıda kalitesi, gıda seçiminin en önemli belirleyicilerinden biridir. Gıda ürünlerinin çeşitliliği ve piyasadaki bilgi akışı göz önüne alındığında, kalite sertifikasyon etiketleri, tüketicilerin daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir ürün seçenekleri arasında karar vermesini kolalaştırmayı amaçlamaktadır.

Gıda ürünleri kalitesinin mutlak, evrensel bir tanımı yoktur. Önceleri ürün kalitesi, sadece kusurlu olmaması ile tanımlanırken, günümüzde temel gereksinimleri karşılamanın çok ötesine geçmiştir ve üründe katma değer aranmaktadır.

Bugün bir ürün, ölçülebilir fiziksel ve kimyasal özellikler, üretim yöntemi ve süreçleri ve üretim yeri, sağlık güvenliği ve kalite güvencesi gibi nesnel parametreler ile değerlendirilmektedir.

Günümüzde ürün kalitesi, sadece tüketicilerin işlevsel ihtiyaçları tarafından değil, aynı zamanda sosyal, politik, kültürel, etik veya çevresel ilişkilere bağlı ihtiyaçlar tarafından da tanımlanmaktadır ve daha soyut bir anlam kazanmıştır.

QLabel kalite sertifikasyon programı, tüketicinin bakış açısından, gıda kalitesinin beklentileri karşılamak için sahip olması gereken bir dizi spesifik özelliğin kanıtlanmış olmasına dayanmaktadır.

Bu beklentiler sağlık ve yaşam beklentisi üzerindeki etki de dahil olmak üzere hem anlık hem de gelecekteki faydaların elde edilmesi açısından değerlendirilmektedir.

Esas olarak QLabel sertifikasyonu gerçekleştirilen başlıca ürün grupları bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır:

  • Otomotiv ürünleri
  • Temizlik ürünleri
  • Kozmetik ürünleri
  • Tıbbi ürünler
  • Dekorasyon ürünleri
  • Tekstil ürünleri
  • Elektrikli cihazlar
  • Elektronik cihazlar
  • Gıda ürünleri

Kuruluşumuz, yılların getirdiği tecrübe ve birikime dayanarak, çok sayıda belgelendirme hizmeti yanı sıra test, analiz, ölçüm ve değerlendirme hizmetleri vermektedir.

Bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanılmaktadır.

Bu kapsamda olmak üzere talep eden kişi ve kuruluşlara QLabel sertifikasyon hizmetleri de sunmaktadır.