Temizlik Ürünleri


Konutlarda ya da işyerinde çekici ve sağlıklı koşulları korumak için temizlik ürünleri kullanımı gereklidir. Temizliğin estetik faydalarına ilave olarak, tozun, alerjenlerin ve bulaşıcı ajanların uzaklaştırılması ve sağlıklı bir iç ortam havasının korunması için çok önemlidir. Ancak temizlik ürünleri çeşitli sağlık ve çevre sorunlarına neden olabilir.

Temizlik Ürünleri

Kalite sertifikalı temizlik ürünleri, tarafsız ve bağımsız bir yetkili kuruluş tarafından insan sağlığı ve çevre için daha güvenli olduğu onaylanmış ürünlerdir. Bu sertifika sadece biyolojik olarak parçalanabilirlik, düşük uçucu organik bileşik (VOC) içeriği, düşük toksisite, daha az su ve hava kirliliği ve düşük enerji kullanımı ile ilgili belli çevresel standartlara ulaşmış ve sonuçta insanlara ve çevreye daha az tehlikeli maruz kalma riski taşıyan ürünlere verilmektedir.

QLabel kalite sertifikasyonu, üretim süreçleri boyunca düzenli testleri yapılmış ve insan sağlığı ve çevre için zararlı olmadıkları kanıtlanmış temizlik ürünlerine yapılmaktadır ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik bir programdır.

Esas olarak temizlik ürünleri kapsamında QLabel kalite sertifikasyonu yapılan başlıca ürünler, bunlarla sınırlı olmamak koşulu ile şunlardır:

 • Çamaşır makinesi deterjanları
 • Bulaşık makinesi deterjanları
 • Sabunlar
 • Tuvalet temizleyiciler
 • Yüzey temizleyiciler
 • Temizlik ekipmanı
 • Haşere ilaçları
 • Kireç çözücüler
 • Havuz kimyasalları
 • Oto bakım kimyasalları
 • Otel ve restoran kimyasalları
 • Marine kimyasalları
 • Hijyen ürünleri
 • Islak mendiller
 • Eldivenler

Kuruluşumuz, yılların getirdiği tecrübe ve birikime dayanarak, çok sayıda belgelendirme hizmeti yanı sıra test, analiz, ölçüm ve değerlendirme hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanılmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere talep eden kişi ve kuruluşlara temizlik ürünleri için QLabel kalite sertifikasyonu hizmetleri de sunmaktadır.