Elektrikli Cihazlarda QLabel Kalite Etiketi - Şofbenler


Elektrikli şofbenler (su ısıtma sistemleri), hemen hemen her durumda yakıtla çalışan su ısıtmaya göre açık avantajlara sahiptir. Elektrik dirençli su ısıtmanın başlıca olumsuz yanı, birçok kullanım oranı altında gazla çalışan su ısıtmaya göre daha yüksek işletme maliyetleridir.

Elektrikli Cihazlarda QLabel Kalite Etiketi - Şofbenler

Buna rağmen elektrikli şofbenlerin diğer avantajları, genelde işletme maliyeti farklılıklarından daha ağır basar. Isı pompalı su ısıtıcıları ve diğer yüksek verimli elektroteknolojiler, yakıtla çalışan ünitelerden daha düşük veya buna benzer işletme maliyetleri sunmaktadır.

Kaliteli bir şofben için en önemli kriter güvenliktir. Elektrikli şofbenler, yakıt ile çalışan su ısıtıcılarından daha güvenlidir, çünkü suyu ısıtmak için bir yakma işleminin kullanılması ile ilgili tehlikeleri içermemektedir. Yakıt ile çalışan su ısıtıcıları, yanıcı buharların bulunduğu potansiyel bir güvenlik tehlikesi taşır. Örneğin yakıtların depolandığı garajlar, bodrumlar ve depo odaları tehlikeli bölgelerdir. Yanıcı buharlar genelde havadan ağırdır ve zemine yakın yerde toplanma eğilimindedir.

Elektrikli şofbenler basittir. Sonuç olarak, hem konut hem de ticari binalarda suyu ısıtmanın en basit ve en uygun yoludur. Ancak elektrik rezistanslı su ısıtıcısı ile suyu ısıtmanın maliyeti, yakıtla çalışan şofbenlerin maliyetinden daha fazladır. Yine de verimlilik bakımından elektrikli şofbenler daha üstündür.

Ayrıca elektrikli şofbenler, tasarım, kurulum, bakım, hizmet ömrü ve alan koşullandırma yükleri üzerindeki etki dahil diğer maliyet bileşenleri için yakıtla çalışan sistemlere göre maliyet avantajları sunar. Toplam sahip olma ve işletme maliyeti düşünüldüğünde, elektrikli şofbenler maliyet avantajına sahiptir.

Şofbenler üzerine QLabel kalite etiketinin iliştirilmesine izin vermek için, birçok testlerden geçirilmektedir.

Kuruluşumuz çalışmalarında gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanmaktadır. Talep eden kişi ve kuruluşlara elektrikli cihazlar kapsamında şofbenler için QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.

Hemen Başvur

Ürünler