Elektronik Cihazlarda QLabel Kalite Etiketi - Bataryalar


Bataryalar elektronik cihazların vazgeçilmez güç kaynaklarıdır. Batarya üreten birçok firma bulunmaktadır ve ürünleri, birçok özellikleri itibariyle birbirinden farklıdır. Esas itibariyle kaliteli ve güçlü performansa sahip bataryaların özellikleri şu şekilde sıralanabilir: tip, voltaj, deşarj eğrisi, kapasite, enerji yoğunluğu, özgül enerji yoğunluğu, güç yoğunluğu, sıcaklık bağımlılığı, hizmet ömrü, fiziksel gereksinimler, şarj / deşarj döngüsü, hayat döngüsü, maliyet, derin deşarj yeteneği ve uygulama gereksinimleri.

Elektronik Cihazlarda QLabel Kalite Etiketi - Bataryalar

Birincil piller yeniden şarj edilemez ve kullanım sonrası boşalır ve atılır. Bunların çoğu kuru hücrelerdir. Genelde bu piller, şarj edilebilir pillerden daha yüksek kapasiteye ve başlangıç voltajına sahiptir. İkincil piller şarj edilebilir özelliktedir. Bu piller defalarca boşaltılıp yeniden şarj edilebilir.

Voltaj, bir elektrik devresinde iki kutup arasındaki potansiyel farkıdır. Voltaj, bir bataryanın karakteristik özelliğidir. Ni-Cad pillerin voltajı 1,2 Volt, alkalin ve çinko kalem pillerin voltajı 1,5 Volt’tur.

Deşarj eğrisi, deşarj edilen kapasite yüzdesine karşı voltajın bir grafiğidir. Düz bir deşarj eğrisi olmalıdır, çünkü pil tükenirken voltaj sabit kalmalıdır.

Bir bataryanın kapasitesi, elektro-kimyasal reaksiyonda yer alan elektrik miktarıdır.

Yeniden şarj edilebilir bataryalar için hizmet ömrü, kapasitesi orijinalinin yüzde 80’ine düşmeden önce bataryanın gerçekleştirebileceği şarj döngülerinin sayısı olarak tanımlanır. Bu tipik olarak 500-1200 döngü arasındadır.

Şarj / deşarj döngüsünde dikkate alınması gereken unsurlar şunlardır: şarj etmek için gerekli voltaj, şarj etmek için gerekli süre, şarj kaynağının kullanılabilirliği ve şarj / deşarj sırasında potansiyel güvenlik tehlikeleri.

Bataryalar üzerine QLabel kalite etiketinin iliştirilmesine izin vermek için, birçok testlerden geçirilmektedir.

Kuruluşumuz çalışmalarında gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanmaktadır. Talep eden kişi ve kuruluşlara elektronik cihazlar kapsamında bataryalar için QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.

Hemen Başvur

Ürünler