Gıda Ürünlerinde QLabel Kalite Etiketi - Katkı Maddeleri


Tüketilen gıdaların çoğunda katkı maddeleri bulunmaktadır, ancak çoğu zaman gıda katkı maddeleri üzerinde pek durulmaz. Bu bileşenlerin kullanımı çok özeldir, çünkü bunların işlevleri daha çok ürünün detaylandırılması, korunması ya da nakliyesi ile ilgilidir. Bu bileşenler tüketilen birçok ürünün unsurlarıdır ve çoğu zaman modern bir buluş olarak düşünülse de yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Gıda Ürünlerinde QLabel Kalite Etiketi - Katkı Maddeleri

Gıda katkı maddelerinin kendilerine özgü birçok özelliği bulunmaktadır. Bu bileşenler gıdanın besinsel özelliklerini etkilememekte, ancak tüketicilere daha çekici bir görünüm kazandırmaktadır. Bunların bir kısmı gıdaların korumasını iyileştirirken, bir kısmı gıdalara koku, tat veya renk gibi özellikler katmaktadır. Bir kısmı ise stabilize edici özellikleri ile gıdanın yapısını ve fiziksel özelliklerini değiştirmektedir.

Katkı maddeleri gıda ambalajları üzerinde “E” harfi kodlanmış şekilde yer almaktadır. “E” harfinden sonra gelen birinci rakam bu bileşenin ait olduğu kategoriyi belirtir. Örneğin 1 renklendiriciler, 2 koruyucular, 3 antioksidanlar, 4 stabilizatörler, emülgatörler, koyulaştırıcı maddeler ve jelleştirici maddeler, 5 topaklanma önleyici maddeler, asit düzenleyiciler ve asitlik düzenleyiciler, 6 lezzet arttırıcılar ve 7 yapay tatlandırıcılar ve diğerlerini ifade eder.

Katkı maddelerinin kullanımı, tüketici için teknolojik bir avantaj ve fayda sağlamalıdır ve gelişmiş laboratuvarlarda bu açıdan değerlendirilmektedir. Katkı maddeleri, gıdaların besinsel niteliklerini korumalı, ürün stabilitesini arttırmalı, organoleptik özelliklerini iyileştirmeli ve kusurlu parçaları gizlemediği sürece, gıdanın üretimi, dönüştürülmesi veya depolanması ile ilgili süreçlerin iyileştirilmesini sağlamalıdır.

QLabel etiketi tüketiciler için, ürün kalitesinin bir kanıtıdır.

Kuruluşumuz bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanmaktadır. Talep eden kişi ve kuruluşlara gıda ürünleri kapsamında katkı maddeleri için QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.

Hemen Başvur

Ürünler