Gıda Ürünlerinde QLabel Kalite Etiketi - Konserveler


Gıda kalitesine ilişkin genel yargı, insanların, örneğin görünüm, tat, doku ve gözlemlenemeyen sağlık ve güvenlik gibi nitelikleri ile bir gıda ürünün nasıl algıladığına yöneliktir. Bugün tüketicilerin beklediği gıda kalitesi özelliklerinden bazıları, duyusal, güvenlik, sağlık, raf ömrü ve yasal düzenleme esaslarına ve standartlara uygunluktur.

Gıda Ürünlerinde QLabel Kalite Etiketi - Konserveler

Tüketiciler arasında, konserve gıdaların taze gıdalara kıyasla daha düşük kalitede olduğu yaygın olarak görülmektedir. Ancak, iyi üretim uygulamaları ile konserveler, bugün tüketicilerinin taleplerini fazlası ile karşılamaktadır. Burada bütün endişe, konservelerin, bir gıda ürününde aranan kalite niteliklerini yerine getirip getirmediğidir.

Esas olarak konservelerde kalite özelliklerinin şu beş yönü bu endişelerin kaynağıdır: gıdalarda duyusal özellikler, besin güvenliği, besin değeri ve sağlığı geliştirici işlevler, gıda raf ömrü ve kolaylık.

Bunlar arasında en dikkat çekeni konservelerin raf ömrüdür. Raf ömrü, ürünün güvenli kalacağı, istenen duyusal, kimyasal, fizyolojik ve mikrobiyolojik özellikleri koruyacağı ve herhangi bir besin verisi beyanına uygun olacağı süredir.

Konserve, gıdayı steril hale getiren yüksek ısılı bir işlemdir ve uygun şekilde kapatılmış konserve gıdaların, 24 derece ve altındaki depolama sıcaklıklarında neredeyse sınırsız bir raf ömrü vardır. Yapılan araştırmalar, gıdanın taze kokusunu ve görünümünü kaybetmesine rağmen, bir mikrobiyal üreme tespit edilmediğini ve gıdanın tüketim için güvenli olduğunu göstermiştir.

Konserve kutuları üzerine QLabel kalite etiketinin iliştirilmesine izin vermek için, birçok testlerden geçirilmektedir. QLabel etiketi tüketiciler için, ürün kalitesinin bir kanıtıdır.

Kuruluşumuz bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanmaktadır. Talep eden kişi ve kuruluşlara gıda ürünleri kapsamında konserveler için QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.

Hemen Başvur

Ürünler