Gıda Ürünlerinde QLabel Kalite Etiketi - Organik Gıdalar


Organik gıdaların en önemli teknolojik özelliği, gıdanın sağlıklı olmasını sağlayan, kimyasal katkı maddesi içermeyen ve iyi, doğal bir tada sahip olmasını sağlayan üretim şeklidir. Organik gıda satın alan tüketiciler, gıda üretiminin ve işlenmesinin doğal çevreyi tahrip etmediğine inanmaktadır.

Gıda Ürünlerinde QLabel Kalite Etiketi - Organik Gıdalar

Bununla birlikte, organik gıdaların sağlık ve lezzet özelliklerinin yanı sıra gıda seçiminde açıkça ortaya çıkan tüketici davranışları ve çevresel önyargı da önemli olmaktadır.

Günümüzde, gıdaların kalite sorununa bütüncül yaklaşım ile çözüm aranmaktadır. Organik gıdaların kalitesini belirlemek amacı ile analitik ve bütünsel kriterleri içeren bir gıda kalitesi değerlendirme yaklaşımı benimsenmektedir. Bu yaklaşıma göre, organik gıda kalite değerlendirmesi, tüm yönleriyle ve olası tüm bakış açılarıyla yapılmalıdır.

Duyusal kalite, tat, koku, dokunma, görme ve işitme gibi insan duyularına dayanan standart testler kullanılarak değerlendirilen bir dizi özellik ile temsil edilir. Bu kriterler arasında görünüm, tat, koku veya doku gibi diğer organoleptik özelliklerle birlikte hammadde ve bitmiş ürünlerin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar.

Duyusal kalite, seçim sürecini etkilediği için büyük önem taşımaktadır. Besin değerini, vitaminler, mineral elementler, protein ve benzeri değerli bileşenlerin optimum içeriğinde yer alan pestisit kalıntıları, nitratlar, ağır metaller ve benzeri gıda kirleticileri etkiler.

Günümüzde gittikçe daha fazla insan, tanınmış üreticiler tarafından yerel olarak üretilen güvenli kaynaklardan gıda almaktadır.

Organik gıda paketleri üzerine QLabel kalite etiketinin iliştirilmesine izin vermek için, birçok testlerden geçirilmektedir.

Kuruluşumuz bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanmaktadır. Talep eden kişi ve kuruluşlara gıda ürünleri kapsamında organik gıda için QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.

Hemen Başvur

Ürünler