Gıda Ürünlerinde QLabel Kalite Etiketi - Paketlenmiş Gıdalar


Paketlenmiş gıdaların kalitesi, bunların insan gıdası olarak değerini belirleyen özelliklerin birleşimidir. Bu kalite faktörleri arasında görsel görünüm, doku, lezzet, besleyici değer ve güvenlik yer almaktadır. Tüketiciler ürün tazeliği talep etmektedir ve bu nedenle kaliteyi korumak, raf ömründen öncelikli bir kavram haline gelmiştir.

Gıda Ürünlerinde QLabel Kalite Etiketi - Paketlenmiş Gıdalar

Depolama sırasında kademeli olarak gıdaların bozulması, gıdanın kendisindeki fiziksel veya kimyasal değişikliklerden veya ürün içinde veya üzerinde büyüyen mikroorganizmaların faaliyetlerinden kaynaklanır. Sonunda bu değişimlerin kümülatif etkisi, tüketicinin ürünü reddetmesine neden olur. Reddetme, tüketicilerin duyusal beklentilerine ve algılarına dayanmaktadır.

Bir ürünün raf ömrü, ürün, çevre koşulları ve ambalaj dahil olmak üzere çok sayıda değişkene ve bunlardaki değişikliklere bağlıdır. Ürüne ve amaçlanan uygulamaya bağlı olarak, raf ömrü mikrobiyoloji, enzim bilimi ve fiziksel etkiler tarafından belirlenir.

Pratikte paketlenmiş gıdaların raf ömrünü hızlandıran veya geciktiren değişkenler, sıcaklık, pH değeri, su içeriği, su aktivitesi, bağıl nem, radyasyon, gaz konsantrasyonu, redoks potansiyeli, metal iyonlarının varlığı ve basınç olmaktadır. Paketlenmiş gıdaların kalitesini belirlemek üzere, gelişmiş laboratuvarlarda ayrı ayrı bu değişiklikler takip edilmekte ve analiz edilmektedir. Kısaca gıdalarda toplam canlı bakterilerin belirlenmesi, gıdaların hijyenik kalitesini etkin bir şekilde değerlendirir.

Paketlenmiş gıdalar üzerine QLabel kalite etiketinin iliştirilmesine izin vermek için, birçok testlerden geçirilmektedir. QLabel etiketi tüketiciler için, ürün kalitesinin bir kanıtıdır.

Kuruluşumuz, yılların getirdiği tecrübe ve birikime dayanarak, çok sayıda belgelendirme hizmeti yanı sıra test, analiz, ölçüm ve değerlendirme hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanmaktadır. Talep eden kişi ve kuruluşlara gıda ürünleri kapsamında paketlenmiş gıdalar için QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.

Hemen Başvur

Ürünler