Gıda Ürünlerinde QLabel Kalite Etiketi - Tahıllar


Tahılların genel kalitesi, esas olarak yetiştirme uygulamaları, hasat zamanı ve şekli, hasat sonrası işleme koşulları, depolama yönetimi ve nakliye yöntemleri gibi çok çeşitli faktörlerden etkilenmektedir.

Gıda Ürünlerinde QLabel Kalite Etiketi - Tahıllar

Gıda sektöründe tahılların kalitesini etkileyen temel faktörler şunlardır: nem içeriği, yüksek kile ağırlığı, içerdiği yabancı maddeler, düşük renksiz, kırık ve hasarlı tane yüzdesi, düşük kırılabilirlik oranı, yüksek protein ve yağ içeriği, yüksek öğütme kalitesi, yüksek canlılık, içeriğinde aflatoksin bulunmaması ve böcek ve küf içermemesi.

Bugün birçok ülkede tahılların sınıflandırması şu dört kriter esas alınarak yapılmaktadır: kile ağırlığı, nem içeriği, kırılmış yabancı madde veya parça yüzdesi ve hasarlı taneler.

Tahıllarda kile ağırlığı hacimsel ağırlık olarak bilinir ve tahıl yığın yoğunluğunu belirlemede kullanılan geleneksel bir kriterdir. Bu kriter, genel tahıl kalitesinin bir göstergesidir. Kile ağırlığı ne kadar yüksekse tahıl o kadar kaliteli demektir. Kile ağırlığı, nem içeriği, don hasarı ve olgunluk, büyüme ve hasat koşulları ve kurutma koşulları gibi birçok faktörden etkilenir.

Nem içeriği de tahıl kalitesinde önemli bir faktördür. Nem içeriği, tahıl birim kütlesi başına su yüzdesini ifade eder. Aslında nem içeriği tahıl kalitesini doğrudan etkilemez. Yine de nem oranı, depolama için önerilen değerin üzerinde olursa, kalite düşer.

Tahıl içeriğinde yabancı maddeler, kum, toprak, plastik, metal ve cam parçaları gibi tahılı kirleten yabancı maddelerdir. Tahıl ticaretinde, belli bir oranın üzerinde yabancı içerik bulunması kaliteyi düşürür.

Hasarlı taneler önemli bir derecelendirme faktörüdür. Örneğin buğdayın birinci kalite olması için toplam ağırlığın binde 4’ünden fazla hasarlı tane içermemesi gerekir.

Kuruluşumuz çalışmalarında gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanmaktadır. Talep eden kişi ve kuruluşlara gıda ürünleri kapsamında tahıllar için QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.

Hemen Başvur

Ürünler