Otomotiv Ürünlerinde QLabel Kalite Etiketi - Sigortalar


Motorlu araçlarda hemen hemen her şey bir sigorta ile bağlanır. Sigortalar, cihazdan çok fazla akım çekildiği zaman atacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, tellerin ısınmasını, yalıtımın erimesini ve genellikle yangın çıkmasını önler. Bir sigortanın içinde, belli bir kesit kalınlığına sahip yumuşak bir tel bulunur.

Otomotiv Ürünlerinde QLabel Kalite Etiketi - Sigortalar

Bu boyut, tel erimeden önce kaç amper taşınabileceğini belirler. Araçlardaki sigortaların çoğu bir sigorta panelinde bulunur. Araçlarda, radyo, elektrikli koltuklar, pencereler, kapı kilitleri, korna, farlar ve iç ışıkları gibi düşük amperli elektrik kullanan aksesuarlar ve devreler bu sigorta panelinde toplanmıştır. Bu panelin kapağı açıldığı zaman, araçtaki elektrik devrelerini koruyan ve kontrol eden çeşitli sigortalar ve röleler görülür.

Sigortalar devre koruma cihazlarıdır. Sigorta, bir devrede kabloları aşırı ısıtıp eritecek, yangına veya kablolara ya da diğer elektrikli veya elektronik bileşenlere zarar verecek aşırı elektrik yüklenmelerini önler. Her sigortanın belli bir amper (akım) derecesi bulunur. Sigortalı bir devredeki akım, bu amper değerini aştığında, sigortanın içindeki ısıya duyarlı tel erir ve sigorta atar. Bu durum, devrenin açılması ve bu devreye bağlı kabloların ve diğer cihazların korunması için elektrik akışının durması demektir.

Bu sigorta ve rölelerin ve sigorta panelinin kaliteli olması, aracın herhangi bir yangın tehlikesine karşı daha güvenilir ve korumalı olması anlamına gelir. Bu bakımdan QLabel kalite etiketli sigortalar, sürücüler için yüksek performans ve kalitenin kanıtı olmaktadır.

Kuruluşumuz çalışmalarında gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanmaktadır. Talep eden kişi ve kuruluşlara otomotiv ürünleri kapsamında sigortalar için QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.

Hemen Başvur

Ürünler