Tıbbi Ürünlerde QLabel Kalite Etiketi - Ortopedik Ürünler


Sağlık teknolojisindeki ilerlemeler ile birlikte, yaşam tarzlarını sürekli iyileştirmek için, diz ve kalça implantları sürekli iyileştirilmektedir. Genel olarak ortopedik implantlar, güvenli ve oldukça başarılıdır. Ortopedik implant prosedürlerinin sayısı da son yıllarda artmaktadır.

Tıbbi Ürünlerde QLabel Kalite Etiketi - Ortopedik Ürünler

Travma tedavisinde, metal plakaların ve iğnelerin kullanılması, ciddi yaralanmalardan sonra iyileşme hızını ve kapsamını büyük ölçüde iyileştirmiştir. Uzmanlar, ortopedik implantların güvenliğini garanti etmek ve hastaya yönelik riskleri azaltmak konusunda sürekli çalışmaktadır.

Ortopedik implantların güvenliğini ve etkinliğini garanti etmek için gerekli biyolojik, fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal ve mekanik gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmaktadır.

Aynı zamanda potansiyel riskleri en aza indirmek için, üretim kontrolleri, ortopedik implantların güvenliğini etkileyecek özellikler için niteliksel ve niceliksel testlerden geçirilmektedir. Ayrıca, hem proje geliştirme hem de üretim ile ilgili süreçlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için, kalite güvence prosedürleri uygulanmaktadır.

Ortopedik implantlar, insan vücudunda uzun süre kalacak şekilde tasarlanan invaziv cerrahi ürünlerdir ve yüksek risk taşırlar. Ürünlerin özelliklerinin ve performansının bu klinik durumu tehlikeye atmaması için, özellikle biyolojik ve biyomekanik olmak üzere çeşitli gereksinimler üretimde dikkate alınmaktadır. Keza kısa ve uzun vadeli tüm potansiyel risklerin dikkate alınabilmesi için üretimde kullanılan malzemelerin doku etkileşimine uygun biyolojik testleri yapılmaktadır.

Ortopedik ürünler üzerine QLabel kalite etiketinin iliştirilmesine izin vermek için, çeşitli testlerden geçirilmektedir. Sonuçta QLabel etiketi, ürünün tüketiciler için yüksek performans ve kalitesinin bir kanıtı olmaktadır.

Kuruluşumuz çalışmalarında gücünü, deneyimli çalışan kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanlardan almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara dayanmaktadır. Talep eden kişi ve kuruluşlara tıbbi ürünler kapsamında ortopedik ürünler için QLabel kalite etiketi hizmetleri de sunmaktadır.

Hemen Başvur

Ürünler